Concurs de ocupare a 122 posturi agent în sectorul medical

Administrația Națională a Penitenciarelor anunța scoaterea la concurs, din sursă externă, a 122 de posturi de agent în sectorul medical, astfel:

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 • a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română;
 • c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
 • d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere 
 • medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
 • e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată 
 • pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 • g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
 • h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020; 
 • i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii; 
 • j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului. 

Mai multe detalii despre concurs aici…

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-122-posturi-agent-in-sectorul-medical/