Demersuri pentru plata corecta a concediului de odihna

Publicat în FPP

Federatia Politistilor de Penitenciare insista pentru acordarea corecta a drepturilor angajatior sistemului penitenciar, astfel ca a solicitat domnului Cătălin PREDOIU, Ministrul Justiției si Domnului comisar șef de poliție penitenciară Tiberiu Firinel UNGUREANU, Director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care au pozițiile de ordonator principal / secundar de credite, să aloce buget și să dispuna ordonatorilor terțiali de credite ( directorii unitățilorpenitenciare) să plătească in mod corect drepturile cuvenite angajatilor sistemuluipenitenciar pe timpul efectuării concediilor de odihnă , in sensul, includerii sporurilor pentru muncă in condiții vătămătoare și a sporului pentru condiții grele de muncă.

Situatia actuală prejudiciază angajații sistemului penitenciar in acordarea corectă a acestui drept, implicit și pe membrii federației noastre, și crează o situație discriminatorie in raport cu ofiterii și agenții din cadrul Ministerului Justiției care beneficiază de o plată corectă pe timpul efecuării concediilor de odihnă, conformadresei nr. 70479/09.09.2015 a Ministerului Justitie, referitoare la modul de calcul al indemnizatiei aferente concediului de odihnă pentru f.p.s.s. din cadrul acestui minister( cuantumul brut al salariului funcției de bază, cuantumul brut a sporului pentru activități de culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor ,actiuni si interventii cu grad ridicat de risc sau in conditii de pericol deosebit,cuantumul brut al sporurilor pentru conditii periculoase sau vătămătoare și valoareabrută stabilită conf. art.5, alin.1 din Legea 285/2010).

Suplimentar de legislația specifică sistemului penitenciar, am invederat că,in raport de prevederile art. 200 din Legea nr. 145/2019, dispozițiile legii privind Statutul politistilor de penitenciare completează , după caz, cu prevederile cuprinse în legislația muncii, iar conform art.150 alin. 1 din Codul muncii ,,pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu , care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă , prevăzute în contractul individual de muncă.”

Convingerea federatiei noastre in acestă abordare este validată si de pronunțările definitive ale Curtii de Apel Constanta , in dosarul nr. 6251/118/2018, decizia civilănr.1441/CA/09.12.2012 și Curtii de Apel Suceava, in dosarul nr. 643/40/