Alte 330 de posturi din sursă externă, neaccesibile celor cu calitatea de polițiști de penitenciare

În primul rând, nu vorbim despre imposibilitatea unui polițist de penitenciare ca un atribut al caracterului lui neputincios spre manifestarea interesului de participare. Aici, așa cum bine se deduce din interpretare, ne aflăm in imposibilitatea de participare de ordin juridic. 

Pozitia Federatiei Politistilor de Penitenciare:

Despre imposibilitatea juridică se pot spune multe, la fel și despre sistemul imperfect construit pentru schimbare, mutare, avansare și încadrare, acolo unde, stabilirea regulilor de interpretare îi dă posibilitatea inițiatorului să apeleze la principiile de drept și la regulile de interpretare din teoria generală a dreptului. 

 De fapt, cred că asta e problema existențială la noi. Stabilirea regulilor de interpretare a normelor de drept ar fi trebuit a fi ”operaţiunea logico-raţională de lămurire, explicare, stabilire a conţinutului şi sensului normelor de drept civil, în scopul justei lor aplicări, prin corecta încadrare a diferitelor situaţii din viaţa practică în ipotezele ce le conţin” 

Or, într-o atare situație, analiza normelor de drept trebuie se realizeze în funcție de niște clasificări și să urmărească ideile fundamentale care au pus temelia dreptului. 

Am văzut că și alții au reacționat cu privire la prezenta situație inedită, aspect pe care au considerat a-l analiza din perspectiva art. 16 alin. (1) și (2) din Constituția României. 

Nu zic că e bine, nici că e rău, doar știți că v-am mai zis: Acolo unde sunt doi juriști, sunt trei păreri. 

Dar, dacă tot se vrea o analiză pe text, subsemnatul, consider că trebuie să privim situația din sens invers. Cu alte cuvinte, care a fost temeiul legal în care această interdicție s-a strecurat în anunțul de concurs?!?

Nu vreau să vă trag eu concluzia cu privire la temeiul legal în care această interdicție a fost inserată, sens în care, vă las pe voi…

Vă las mai jos si cele 330 posturi din sectorul economic-administrativ, dar, atenție, vă zic de pe acum: e bine să citiți în amănunt anunțul de concurs și condițiile de participare, cine știe ce interdicții, limitări, restrângeri sau restricții au mai fost strecurate în actele normative ce nu au puterea de a face asta.

Anunţul de concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.