Concurs din sursa externa, ofiteri in cadrul Sectorului Reintegrare Sociala

Publicat în FPP

Concurs din sursă externă: ofițer in Sectorul Reintegrare Sociala

Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 87 posturi vacante de execuţie (ofițer) în cadrul sectorului reintegrare socială, cat si preoti capelani.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere
medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată
pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare,
în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist
de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Este o oportunitate sa te alaturi echipei reintegrare sociala, formata din psihologi, asistenti socoali, educatori, preoti.
Mai multe relatii despre conditiile de participare aveti aici:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-unor-posturi-din-sectorul-reintegrare-sociala/