Concurs intern- 3 in 1

Publicat în FPP

Prin adresa nr. 53992/DMRU/26.10.2020 , Administratia Nationala a Penitenciarelor, ca o noutate, vrea sa puna in aplicare un concurs intern de promovare in cadrul aceleasi functii, pe care noi o numim 3 in 1, pornind de la posibilitatea ca:

  1. Participantii pot promova in cadrul aceleasi functii,
  2. Participantii isi pot schimba sectorul de activitate,
  3. Participantii se pot muta in alta unitate.

Totul este posibil in baza noilor reglementari aparute in Legea 145/2019:

Articolul 98(1) Funcțiile de execuție vacante din poliția penitenciară se pot ocupa prin concurs, dintre agenții și ofițerii în activitate, din cadrul aceleiași categorii.(2) Condițiile obligatorii cumulative pentru participarea la concursul prevăzut la alin. (1) în vederea ocupării unor funcții de execuție sunt:a) să aibă vechime efectivă în poliția penitenciară de minimum 2 ani;b) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție, cu excepția celor rămași neîncadrați în funcții din cauze neimputabile;c) să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin „foarte bun“ la evaluarea anuală a performanțelor activității profesionale;d) îndeplinesc condițiile specifice postului;e) să fie declarați „apt medical“ și „apt“ la testarea psihologică organizată în acest scop.

Unitatile penitenciare au obligatia sa analizeze si sa transmita la A.NP. posturile eligibile, pana la data de 28.10.2020, asa ca cei care au ratat schimbarea din functie, sau mutarea in alta unitate, au o noua sansa.