Acordul Colectiv

Publicat în FPP

Federatia Politistilor de Penitenciare a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor inceperea procedurii de negociere a unui nou Acord Colectiv.

Acest demers este realizat ca urmare a corespondentei dintre Administratia Nationala a Penitenciarelor si Federatia Politistilor de Penitenciare , pentru lamurirea aplicabilitatii actualului acord colectiv de catre unii directori de penitenciare care, la solicitarea ” unor oameni de bine” , erau mai reticenti in aplicarea acestuia.

In baza unei bune relatii cu administratia, prin adresa nr. 14375/ 13.11.2020, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor transeaza problema ,explicand foarte clar ca tuturor federatiilor reprezentative li se aplica prevederile legii 62/2011 si tot ce deriva din aceasta, in speta si acordul colectiv.

La data de 07.01.2021 expira actualul Acord Colectiv, Federatia Politistilor de Penitenciare opinand ca acesta ar trebui renegociat si nu prelungit cu 12 luni din urmatoarele motive:

  1. Actualul acord colectiv are la baza o lege abrogata, in speta legea 293/2004, sens in care trebuie facute armonizarile ce deriva din noul Statut al politistilor de penitenciare,
  2. Pe langa acesta au mai fost modificare/completate si alte legi ce interfereaza cu unele prevederi din actualul acord colectiv,
  3. Termenul prevazut ca valabilitate, de 24 de luni , cu posibilitatea prelungirii cu inca 12 luni, este foarte mare in raport de rapiditatea cu care legislatia este modificata, un termen de valabilitate de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni, ar fi rezonabil.
  4. Exista perspectiva imbunatatirii substantiale a unui acord colectiv, simpla copiere a unor prevederi din acte legislative superioare nu da utilitate acordului,ci doar volum.

Asadar, asta e pozitia Federatiei Politistilor de Penitenciare, asteptam si pozitia celorlati parteneri de dialog social.