Comisia de dialog social din Ministerul Justitiei.

Publicat în FPP

Confederatia Sindicala Cartel Alfa a incredintat reprezentarea in Comisia de Dialog Social de la Ministerul Justitiei Federatiei Politistilor de Penitenciare ; astfel ca :

  1. Membru titular in cadrul comisiei de dialog social este presedintele Federatiei Politistilor de Penitenciare Ionut Mogildea,
  2. Membru supleant este vicepresedintele federatiei Razvan Chilarasu,
  3. Experti:
  • Mihai Barbulescu,
  • Crucianu Claudiu,
  • Juristul Cartel Alfa.

Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Justiţiei este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 62/2011  –  Legea dialogului social. Comisia reuneşte confederaţiile sindicale si patronale reprezentative la nivel naţional, precum si reprezentanţi ai ministerului. 

Rolul Comisiei de Dialog Social

Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ şi vizează, în principal:

a) asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea revendicărilor şi a problemelor ridicate care sunt de domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;

b) consultarea obligatorie  a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei;

c) alte probleme din sfera de activitate a Ministerului Justiţiei, asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Componenţa Comisiei de Dialog Social

Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei are în componenţa sa: 

a) secretarul de stat pentru relaţia cu partenerii sociali, precum şi reprezentanţi ai compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei;

b) reprezentanţii numiţi de confederaţiile sindicale şi patronale, reprezentative la nivel naţional conform hotărârilor judecătoreşti definitive.

La lucrările comisiei va fi invitat şi un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru asigurarea asistenţei metodologice.