Sporul de incordare neuropsihică!

Publicat în FPP

Federația Polițiștilor de Penitenciare face demersuri pentru acordarea sporului de incordare neuro-psihică pentru polițiștii de penitenciare.

Această solicitare a fost făcută pentru că insăși ANP, in corespondența cu un sindicat afiliat federației noastre recunoaște că există temei legal, in Legea cadru nr. 157/2017, mai precis in Anexa II Familia Ocupațională defuncții bugetare, Sănătate și Asistenta Social, capitolul II, art.7, alin.1, lit. b, coroborate cu art.13, ind.3, din Anexa VI , Familia Ocupațională de funcții bugetare, Apărare,Ordine Publică și Securitate Națională, pentru acordarea acestui spor, dar acesta nu se poate acorda pentru că la nivelul A.N.P. nu s-a constituit un grup de lucru care să emită norme de aplicare.

Iată că deși am avut răbdare aproximativ 3 ani, se face incă o dată dovada că fără resiuni ANP nu mișcă un deget. Le-am oferit un răgaz destul de mare și tot nu au reușit să facă niște norme.