Concursuri , 43 de posturi!

Publicat în FPP

Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă internă, un
număr de 43 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi
regim penitenciar – şef secţie deţinere interioară / şef secţie deţinere exterioară, din
unităţile penitenciare.
Pot participa la concurs ofiţerii şi agenţii de poliţie penitenciară în activitate.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile obligatorii
cumulative, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii cumulative:
şef secţie deţinere interioară
 să îndeplinească condiţiile specifice postului;
 să aibă minimum 3 ani vechime efectivă în sistemul penitenciar;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, cu
excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze neimputabile;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „foarte bun” la evaluarea
anuală a performanţelor activităţii profesionale;
 să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la testarea psihologică organizată în acest
scop.
şef secţie deţinere exterioară
 să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă
de instituţii acreditate potrivit legii, în domeniul specific funcţiei sau în domeniul
managementului;
 să îndeplinească condiţiile specifice postului;
 să aibă minimum 3 ani vechime efectivă în sistemul penitenciar;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, cu
excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze neimputabile;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „foarte bun” la evaluarea
anuală a performanţelor activităţii profesionale;
 să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la testarea psihologică organizată în acest scop.

Sursa- http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-43-posturi-vacante-de-sef-sectie-detinere/