Proba practică pentru functia de director general al ANP!

Publicat în FPP

In această zi a continuat concursul pentru functia de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, fiind susținută proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale.

Fiind ultima probă din concurs, putem emite următoarele concluzii, in calitatea noastră de observatori sindicali, fiind prezenți atât la proba de interviu și prezentare a proiectului managerial, cât și la proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale:

  1. Prestanța candidaților

Am avut patru candidați, doi cu prestanță foarte bună ( coerență in exprimare, viziune modernă, spirit de echipă, realiști) și doi de ” școală veche „( eu le stiu pe toate, la mine in pușcărie e cel mai bine și așa trebuie să fie in tot sistemul, procedurile de sistem nu sunt bune iar deciziile mele oferă soluții problemelor, inchiși in gândire, rigizi, stil cazon, fără spirit de echipă genul eu le stiu pe toate și dăcă sunt pe functia cea mai mare toti trebuie să facă ca mine).

Prestanța de azi a fost o continuare a stilului managerial prefațat incă de ieri. In caz de ceva, Dumnezeu să aibă grijă de angajații sistemului penitenciar!

2. Prestanța membrilor comisiei de concurs

Oameni cu experiență in domeniul pe care il reprezintă, insă, din pacate, a fost vizibilă simpatia personală. In cazul candidatilor agreați acestia aveau intrebări putine, in marea lor majoritate sugerau și răspunsul, insă pentru cei față de care nu manifestau aceleași sentimente, ” ii măcelăreau”; intrebări multe, complexe, cu atitudini de intimidare.

3. Complexitatea concursului, raportat la celelalte functii din sistem și importanta functiei in cadrul entitătii.

Examenele adevărate, cu o complexitate insemnată sunt cele pentru functiile de până la director adjunct de unitate. Incepând cu functia de director unitate, dga si director general, complexitatea scade cu peste 60%, examenul constând in depunerea unui proiect managerial, proba interviului, de 30 de minute, timp in care iti prezinti CV-ul, sintetic proiectul, răspunzi unor intrebări adresare de către membrii comisiei cu privire aspectele descrise in cadrul proiectului si proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale, realizată pe baza unor spete din bibliografia de concurs, urmată de unele intrebări adresate de către membrii comisiei.

4. Vulnerabilități ale concursului.

  • Ingrădirea transparenței,
  • Organizare cu foarte mult subiectivism in apreciere, notare și interacțiunea cu condidații.
  • Crearea unor bareme de evaluare și notare care nu pot cuantifica in mod real prestatia fiecărui candidat , ci lasă loc mare subiectivismului. Alăturat aveti baremele de evaluare și notare la proba de interviu, prezentarea proiectului și pentru proba de evaluare a aptitudinilor manageriale.

Analizând , atât forma, cât și conținutul baremelor, care doar indică punctajul maxim care poate fi acordat și nu defalcă in mod tehnic cerința, răspunsurile așteptate și punctajele acordate , in raport de răspunsurile predefinite in barem, concluzionăm că nu avem de a face cu un instrument util comisiei și transparent candidaților, care să se poată raporta la justa apreciere din partea membrilor comisiei de concurs și care să fie un suport tehnic in cazul contestării, avem practic o soluție foarte elastică care foloseste exclusiv interpretării subiective, pe modelul ” ce se dorește, sau cui servește”.

Am convingerea că avem cititori , care au fost membrii in comisii de concurs , pot aprecia cu privire la aceste bareme, in ce măsură sunt utile in această formă și cui servește.

5. Parteneriatul social, transparență, obiectivitate , respectul pentru dialog

In cadrul acestui concurs am avut parte de un presedinte foarte rigid, secretarul general al Ministerului Justitiei, de profesie procuror, care nu poate intelege ce inseamnă respectul pentru partenerii de dialog social, impărtind participantii din prima zi in:

  • NOI, comisia de concurs,
  • VOI, candidații,
  • ALTII, observatorii sindicali, care, in viziunea presedintelui, erau cea mai mare amenințare si vulnerabilizau concursul , astfel că si-a pregătit din timp o defensiva- ofensivă, astfel:
  • Observatorii sindicali, presedinti ai federatiilor reprezentative din sistemul penitenciar, cei care legislativ sunt chemati să gireze, prin participarea lor , transparenta, obiectivitatea si corectitudinea concursului, pentru sanse egale fata de toti condidatii, le s-a permis accesul in sala odata cu primul candidat,
  • Acestora li s-a dispus să predea telefoanele mobile, care să fie depuse intr-un loc vizibil, departe de proprietari, in timp ce membrii comisiei de concurs, pe toată durata concursului , aveau asupra lor, contrar dispozitiilor legale, mijloace de comunicare la distanta, pe care le foloseau, laptopuri si telefoane mobile.
  • In plus, presedintele procuror , si-a instalat la ușa un aghiotant, care il informa permanent despre ce se intâmplă in hol ; si care avea sarcini precise.

Atât in cursul zilei de ieri,. cât și azi, presedintele comisiei de concurs, secretarul general al MJ a avut divergente cu liderii sindicali, pornind de la eticheta pe care acesta a pus-o observatorilor sindicali, prin instituirea acestor măsuri jignitoare, izvorâte probabil din profesia de anchetator a domniei sale , care l-au determinar să nu mai facă diferența dintre suspectii pe care ii ancheta si ofiterii , lideri sindicali, care au calitatea de parteneri de dialog social pentru Ministerul Justitiei si Administratia Natională a Penitenciarelor.

Transparența, dialogul si consensul, invocate de către ministrul justitiei in fata liderilor sindicali au fost călcate in picioare de către secretarul general al MJ si accentuată prin afrontul adus unui presedinte de federatie caruia i-a replicat: ” dumneata nu esti partener cu mine, esti cu Ministerul Justitiei si ANP” , fără să realizeze că la acest concurs reprezintă interesele ministrului justitiei.

Modul rigid si ascuns in gestionarea acestui concurs , refuzul, sau tergiversarea accesului observatorilor sindicali la momentul notării candidaților, viciază in mod ireparabil onestitatea acestui concurs și ridică MARI semne de intrebare asupra corectitudinii numirii directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor!

Din cauza intârzierii in notarea probelor, deja au inceput să apară glume in rândul personalului din sistemul penitenciar:

Știți de ce incă nu s-au afișat rezultatele pentru funcția de director general?

Răspuns: pentru că incă nu au căzut la pace USR cu PNL!