Federația Polițiștilor de Penitenciare respinge Memorandumul Guvernului!

Publicat în FPP

17 04 2021

COMUNICAT

Federația Polițiștilor de Penitenciare, in solidar cu federațiile sindicale din M.A.I. respinge Memorandumul Guvernului privind modificarea cadrului legal de salarizare a personalului bugetar,

deoarce acesta conduce la scăderea veniturilor polițiștilor de penitenciare, iar experiențele negative din anii 2009-2010, cu aceste partide politice aflate la guvernare, ne determină să fim foarte precauti la ” bunele lor intenții” , sens in care respingem cu vehemența Memorandumul Guvernului pe care l-au aprobat in ședința Guvernului, din data de 15 Aprilie 2021, și atenționăm polițiștii de penitenciare că declarațiile politice din campania electorală , „nu vom tăia salariile” , nu e tot una cu ” nu vom scădea veniturile, prin tăierea sporurilor.

Memorandum, care va fundamenta principiile viitorului proiect de modificare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, nu garantează pastrarea la acelasi nivel al veniturilor salariale actuale.

Nu confundăm salariul, pe care politicienii il garantează prin declarații politice, cu venitul, despre care politicienii nu pomenesc nimic atunci când sunt luați la intrebări tehnice.

In Nota de fundamentare sunt prevăzute principii teoretice echitabile, insă există riscul ca la transpunerea lor in practică să se poată ajunge la o diminuare a veniturilor în sistemul bugetar .

         Federația Polițiștilor de Penitenciare este impotriva acestui Memorandum, lansat rapid de Guvernul României , pentru că acesta, in fond, nu rezolvă inechitățile din sistemul public.

  1. Sunt deja unele categorii profesionale cărora din star li se diminuează venitul pentru că inmulțirea coeficuenților nu se va mai cu 2 500 ron, ci cu 2300, ceea ce va determina scăderea veniturilor,
  2. Sporurile pentru condiții vătămătoare vor fi acordate in sume fixe, insă munca in aceste condiții este diferită in funcție de categoria profesionala, structură și riscurile iminente.
  3. Excepția în ceea ce privește plafonul de sporuri ,.în prezent, 30%, la cele două familii ocupationale menționate în Memorandum, este doar aceea că plafonul se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite și nu la nivel individual.
  4. Inainte de toate Legiea 153/2017 ar trebui aplicată in integralitate, in prezent a ajuns abia la jumătate, pentru marea majoritate a angajatilor din sistemul public, sens in care nu se poate face o raportare obiectivă fată de veniturile diferitelor categorii profesionale.

In aceste coordonate , Federatia Polițistilor de Penitenciare respinge abordările propuse în Memorandum  și solicită aplicare integrală a Legii 153/2017, respectându-se etapele prevăzute, apoi putem vorbi de o analiză obiectivă și transparentă in urma cărora se pot face adjustări, dacă ar fi cazul.

In lipsa unei asemenea abordări, suspectăm că Guvernul României apelează la inginerii financiare si juridice pentru a diminua veniturile bugetarilor.