Veteran din teatrele de operatiuni!

Publicat în FPP

Ministerul Afacerilor Interne, prin adresa numărul 382882/14.04.2021, a informat Administrația Națională a Penitenciarelor că in Monitorul Oficial al României nr. 331/2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 48/2021, pentru recunoașterea meritelor persoanelor participante la actiuni militare , misiuni și operațiuni pe teritoriul sau in afara teritoriului statului român si acordarea unor drepturi acestora, familiilor acestora si urmașilor celui decedat.

Astfel că unitătile penitenciare trebuie să transmită Administrației Naționale a Penitenciarelor, până la data de 23.04.2021, situația veteranilor din teatrele de operațiuni, sau asimilate,. in alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale , care dețin calităti conferite, in sensul celor de mai sus, in vederea aplicării drepturilor prevăzute de lege.

Printre aceste drepturi se regăsesc:

  1. Acordarea unui spor de 25% la salariu,
  2. Acordarea unui sume fixe de 1000 ron la pensie,
  3. Scutire de impozit pentru un imobil.

Așadar, colegii din sistemul penitenciar, cate au efectuat misiuni si se află in situația descrisă mai sus, trebuie să informeze BRU pentru a fi transmisi la ANP in vederea demarării procedurilor specifice de acordare a drepturilor legale.