Memorandum pentru modificarea Legii 153/2017

Publicat în FPP

Ministerul Muncii incearcă modificarea Legii 153/2017, aprobând prin OUG un Memorandum privind modificarea cadrului legal de salarizare a personalului bugetar , stabilind principiile in baza cărora se vor produce modificările:

Memorandum: Grile de salarizare pentru administraţia publică locală şi plafonarea sporurilor la 20%

„Se propun o serie de principii care vor fi avute în vedere la elaborarea cadrului normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, printre acestea numărându-se reanalizarea coeficienţilor de ierarhizare pentru fiecare familie ocupaţională de funcţii bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu de bază, şi înmulţirea coeficienţilor cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare – 2300 lei, introducerea unor grile de salarizare pentru administraţia publică locală, corespunzător funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale, plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual, precum şi revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, respectiv sporurile pentru condiţii de muncă la care expunerea la condiţii de muncă este aceeaşi, indiferent de funcţia deţinută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată”.

De la data aprobării memorandumului, ministerele de resort au la dispozitie 30 de zile pentru a transmite propunerile proprii privind politica de salarizare in sectorul public.

Ministerul Justitiei ar fi trebuit , dacă respecta partenerii de dialog social, să convoace comisia mixtă de dialog si să prezinte viziunea asupra salarizării personalului din sistemul penitenciar, ba mai mult să lanseze consultări oneste cu federatiile din sistemul penitenciar.