Proiect de OMJ privind avansarea in gradul militar imediat următor!

Publicat în FPP

In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională in administratia publică, Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice proiectul de OMJ privind condițiile de  avansarea in gradul militar imediat următor in cadrul aceleași categorii.

Personalul care a avut calitatea de politist de penitenciare si căruia i-au incetat raporturile de serviciu prin pensionare sau a fost trecut in rezervă/retragere ca urmare a pensionarii in conditiile legii , poate fi avansat in gradul militar imediat urmator, in cadrul aceleasi categorii, in conditiile stabilite de prezentul ordin.