Illusion!

Publicat în FPP

Libertatea motivată prin sine este o iluzie vândută in locul dialogului social.

Cum ar trebui să fie și ce avem!

Dialog social

Pentru asigurarea climatului de stabilitate și pace socială, prin lege sunt reglementate modalitățile de consultări și dialog permanent între partenerii sociali, iar legea 62 /2011, reglementează cadrul de relaționare intre partenerii de dialog social.

Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la vare România este parte.

Sindicatele participă prin reprezentanții proprii, în condițiile legii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autoritățile publice și cu patronatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Exercițiul dreptului sindical al salariaților este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor și libertăților garantate prin Constituție și în conformitate cu dispozițiile prezentului cod și ale legilor speciale.

Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.

Cele menționate mai sus sunt doar câteva extrase din Codul Muncii. Din pacate, in România de azi, respectarea legilor este o opțiune și nu o obligație.

De ce reinterăm aceste aspecte? Dintr-un motiv simplu si validat de istoria recentă. La fiecare inceput există tendința unora de a da propria interpretare prevederilor legale și de a reinterpreta dialogul social, situându-se , de cele mai multe ori , deasupra prevederilor legale, dându-le propria interpretare.

In mod concret, pentru a ne apropia de subiect, vom face o scurtă retrospectivă a istoriei recente.

Incepând cu ministrul justiției Valeriu Stoica, continuând cu Rodica Stănoi, Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Teodor Meleșcanu, Cătălin Marian Predoiu, Titus Corlăteanu, Victor Ponta, Mona Pivniceru, Robert Cazanciuc și actualul ministru al justiției Stelian Cristian Ion , cu care personal am fost in dialog, iar cu peste 80 % dintre ei am fost la masa discutiilor, pot spune, ca o concluzie , că ,fără o cosmetizare a realității, nivelul diplomației si al dialogului social a scăzut considerabil, cei care in mod oficial dețin putere având tendința de a da o proprie interpretare condiției de dialog social, creând in acest fel cadrul proprie dezvoltării conflictelor sociale.

Atunci când nu ințelegi mecanismele dialogului social, când diplomația iți este straină , când te comporți ca si când ai fi singurul deținător al adevărului și al tuturor soluțiilor instituționale, se creează bariere in comunicare si apare inutilitatea parteneriatului social, in schimbul lor făcându-si loc neincrederea și revolta , generatoare de conflicte sociale.

Relativ , avem un ministru al justiției si un nou director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor care , in afară de promisiuni, nu au oferit nimic angajaților sistemului penitenciar.

Dialogul social și parteneriatul cu sindicatele care tot sunt invocate, in contexte favorabile, sunt doar subiecte de formă ,dar fără fond.

Ca să putem avea două intâlniri cu ministrul justiției am fost nevoiți să organizăm două proteste in ușa ministerului, cu sute de oameni aduși in stradă. După negocieri si promisiuni avem fix NIMIC!

  • Aplicarea deciziei 51/ 2019 a ICCJ, care prevede că la muncă egală trebuie remunerație egală, in sensul că toți polițiștii de penitenciare trebuie să fie plătiți la nivelul maxim al funcției, se află in așteptare și interpretare, colegii sindicaliști repezindu-se să apuce oferta ANP in grupul de lucru care tot lucreaza din Martie 2020.
  • Semnarea proiectului de OMJ pentru transpunerea in practia a hotărârii ICCJ , care obliga MJ si ANP să platească orele suplimentare care se suprapun cu orele lucrate in weekend, instanța apreciind că sunt doua drepturi distincte. La intâlnirea cu sindicatele, in cadrul calendarului de proteste, ministrul justitiei angajandu-se că il va semna intr-o săptămână. Stiți ce s-a intâmplat până in prezent? NIMIC!
  • Sporul de specialist de clasă. In timpul protestelor, colegii din MAI au reusit să convingă ministrul de interne si ulterior Guvernul că trebuie să le plateasca acest sport, sens in care de 4 luni primesc acest spor. Si noi am convenit cu ministrul justitiei , in timpul protestelor , să se acorde acest spor, chiar a fost elaborat de catre ANP si validat de către sindicate un proiect de OMJ in acest sens, insă, pe drum, MJ a schimbat abordarea si sub pretextul că nu prea ar fi ok, l -am intors la ANP, unde, in discutii cu sindicatele, i s a dat o altă formă si a fost retimis la MJ. Stiti ce s-a intâmplat? NIMIC! Se practică tragerea de timp si vă si spun si scopul. In Iulie este rectificarea bugetară. Pentru aplicarea acestui OMJ ar fi nevoie de un OUG pentru a debloca plata acestuia si de rectificare bugetara , pentru a aloca resursă. Dacă ordinul se aprobă după această data ar fi imposibilă aplicarea lui pâna la anul; și asta e intenția.

Concluzionând, in relatia cu ministrul justiției, nu se rezolvă nimic.

Să coborâm la următorul eșalon, Administrația Națională a Penitenciarelor , despre care nu putem spune că nu se intâmplă nimic, dar abordarea este exact ca la MJ.

In doua intâlniri față in fața cu noul director general știți ce s-a rezolvat pentru dumneavoastră? Aproape NIMIC!

Mult zgomot de fond, nimic esențial. Incă suntem la nivelul de stabilire a termenilor in care trebuie să se intâmple dialogul social.

Ei se fac că fac, noi, de dragul construirii unei relații armonioase in dialogul social, ne facem că ii credem că fac.

Experiența imi spune că nu va dura mult și se vor da cărțile pe față și, să te ții dialog social ce va urma.

Ințelegem implicațiile ce derivă din preluările de mandate, ințelegem că e nevoie si de puțin timp, insă nu ințelegem abordare prin care se pretinde pacea socială prin condiționarea că toți să se aliniezee doar crezului unui participant la dialogul social.

Din pacate, sau fericire, noi avem altă definitie a parteneriatului social și destulă experiența pentru a face fața la tot ce va urma.

Este uluitor cum personajele se tot schimbă si repetă comportamente ce au fost dezirabile parteneriatului social.

Pentru că suntem oameni care construiesc in sistemul penitenciar și intelegem nevoile lui, după terminarea misiunii CPT in România , vom incepe consultările membrilor de sindicat pentru declanșarea unor noi proteste.

” Știți cât valorează un om? Exact cât cuvântul lui! „.