( De )Serviciul psihologia personalului din A.N.P!

Publicat în FPP

Am tot reclamat și tot o să mai reclamăm , până când factorii de conducere din Administrația Națională a Penitenciarelor se vor apleca serios asupra problemelor/suspiciunilor generate de către Serviciul Psihologia Personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Atât sindicatele cât și angajați ai sistemului penitenciar, din categoria top management, și mai nou, membrii comunităților locale, care au incercat să acceseze o funcție in sistemul penitenciar , au reclamat nereguli in activitatea Serviciului Psihologia Personalului din ANP.

Neregulile trenează de la data schimbării managementului acestui serviciu si s-au accentuat in această perioadă de recrutare de personal, in forță, dublată de concursurile interne.

La inceput de mandat, noul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor , a promis reprezentanților federațiilor reprezentative din sistemul penitenciar că va analiza activitatea acestui serviciu, in vederea vulnerabilităților, sens in care a și avut o discuție cu șefa serviciului.

Nutrim sentimentul că directorul general al ANP a simțit vulnerabilitățile acestui serviciu, in ciuda explicațiilor abramburite ale sefei serviciului, care este mai mult preocupată de vaticalizarea acestui serviciu decât de transparentizarea lui si imbunătățirea functionării acestuia, in raport de nevoile sistemului penitenciar si potentialul bazinului de selecție.

Prefăcându- ne că suntem straini domeniului psihologic , incercăm să intelegem perceptia colectivă a celor peste 70% dintre candidații inscriși și picați de către acest serviciu și ne intrebăm dacă este normal ca:

 • aproximativ 70% dintre candidați să fie picați la testarea pihologică,
 • angajații sistemului penitenciar, care au fost numiti să indeplinească functii de comanda, inclusiv functii de directori de penitenciare, dupa ani de zile de serviciu, fără probleme, atunci când au vrut să se titularizeze pe functii, prin examen, au fost declarati inapti de către ” Vatican”,
 • 23 de psihologi cu aviz de liberă practică , aviz eliberat de către singura autoritate competentă din România( Colegiul Psihologilor din România) pentru exercitarea profesiei de psiholog in orice institutie, sau cabinet privat din Romania , inscrisi la Penitenciarele Mărgineni si Mioveni, pentru functii de psihologi, să fie picați de către vaticanul ANP?
 • pentru funcțiile ” sensibile”, urmare a testării psihologice, să rămână in concurs postul și omul,
 • Să fie picați majoritatea candidaților cu studii superioare la functia de ofiter IT?
 • candidații declarați inapti de către” Vatican” , pentru functii de agent in sistemul penitenciar, să fie declarati Admisi , pe funcții superioare de ofiteri, la alte instituții , sau Academia de Poliție, arma Jandarmerie , sau Politie?
 • Candidații la funcția de psihiatru și medic să fie picați de ” Vatican” și intr- o perioadă foarte scurta fie angajati in spitale civile si sa salveze sute de vieti.

Sunt multe coincidente și explicații in care chiar nu credem.

Pentru că suntem implicați in procesul de selecție de personal ( in ciuda incercării de blocare a observatorilor nostri sindicali, prin interpretari restrictive , in ceea ce priveste pontarea si posibilitatea interventiei in timpul concursului, incercându-se plasarea observatorului sindical in poziția de „martor la căratul apei) atragem atentia că o astfel de abordarea creează suspiciuni rezonabile cu privirea la corectitudinea concursurilor organizate de ANP și vulnerabilizarea procesului de selectie prin restrangerea bazi ului de recrutare.

Din punctul nostru de vedere, fundamentat de consultările cu psihologii nostri si psihologii din alte ministere, rezultă următoarele vulnerabități , in procesul de evaluare pentru selecția de personal,care reduce in mod substantial bazinul de recrutate :

 • Eliminarea, din procesul de evaluare , a interviului, fața in fata , intre evaluator si evaluat,
 • Rigiditatea testelor,
 • Rigiditatea relaționări,
 • Folosirea unor persoane neavizate pentru selectia de personal ( psihologi din domeniul reintegrare sociala a ppl ) ,putandu-se folosi psihologii de personal.

Cum ar trebui să fie:

” Evaluarea psihologica ar trebui sa cuprinda PROBELE PSIHOLOGICE cu următoarele tipuri de teste:

 • test de aptitudini , care evaluează gândirea logică, aptitudinile numerice, verbale, tehnice, spaţiale,
 • organizatorice, de învăţare, capacitatea de a lucra contra timp.
 • chestionar de personalitate pentru evaluarea maturităţii, responsabilităţii, motivaţiei, capacităţii de comunicare, în conexiune cu potenţialul de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
 • test situaţional care este o probă de grup, teoretică şi practică, cevar trebui susţinută de candidaţii la profesiile de ofiţeri sau agenti, şi care evaluează comportamentul candidatului în condiţii ”reale” de muncă, în situaţia îndeplinirii unei sarcini concrete, din perspectiva potenţialului de lider, capacităţii de planificare şi a capacităţii de a lucra în echipă, reacţia la lucrul sub presiune.

INTERVIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE vizează clarificarea unor aspecte constatate de-a lungul parcurgerii probelor de selecţie, motivaţia candidatului pentru cariera de politist de penitenciare , coerenţa şi claritatea exprimării şi depistarea defectelor de vorbire.”

Din aprecierile noastre rezultă că doua elemente determina erorile acestea mari in selectia de personal:

 1. Folosirea personalului care nu este avizat si calificat in selectia de personal( psihologi incadrati pentru reintegrarea ppl),
 2. Excluderea interviului psihologic din cadrul metodelor si tehnicilor folosite in selectia de personal.

Din păcate inverșunarea cu care sefa Serviciului Psihologia Personalui iși apăra propria viziune despre testarea psihologica in vederea recrutării de personal, afectează in mod grav procesul de incadrare prn reducerea bazinului de recrutare.

Calea spre indreptarea lucrurilor porneste de la recunoașterea problemei, ori toți strigăm in cor că la Serviciul Psihologia Personalului e o problemă , insă șef serviciului incearcă din răsputeri să convingă pe toți că li se pare.

Incercăm si ne batem pentru normalitate. Dacă nu reusim la nivelul asta, cu siguranța speța va escalada la nivel de MJ, prin comisia de dialog tripartid.