Modul unitar de lucru, o necesitate!

Publicat în FPP

Sistemul penitenciar este o entitate, coordonată de Administratia Națională a Penitenciarelor , ce ar trebui să functioneze in mod unitar, sub o coordonare perfectă, având in vedere multitudinea direcțiilor constituite in cadrul aparatului central și numărul insemnat de specialiști incadrați.

Din păcate mai e mult până departe , iar modul neunitar in care lucreaza penitenciarele se datorează și unui feedback incorect pe care directorii unităților il transmit atunci când sunt consultați.

Un exemplu in avem recent- pontarea politiștilor de penitenciare pentru perioada in care se află in concediu medical.

Ne amintim că de curând a fost organizată și o videoconferință intre noul director general al ANP si conducerile unităților penitenciare, iar atunci când directorul general a cerut un feedback legat de modul in care se pontează concediile medicale toți au răspuns că nu sunt probleme și că se pontează legal.

Iată că acest ” legal” are insemnătate diferită de la o unitate la alta, iar după terminarea videoconferintei firele au inceput să se inrosească de la telefoanele date intre directori.

Evident că feedback-ul nu a fost unul corect și au fost și sunt probleme cu privire la interpretarile privind modul de pontare pentru perioada concediului medical, fiind situatii in care, in unele penitenciare, concediile medicale au fost mană cerească, in sensul că cei care apelau la ele , apelau cu scopul de a genera ore suplimentare( și au fost in situatii si directori și directori adjunctii) .

In unitățile unde s-a strâns șurubul deja au apărut plângeri ale angajatilor pe la corpurile de control, parchete și instantei de judecată, oamenii considerându-se indreptățiți să li se aplice și lor beneficiile aplicate altora, inaintea lor. Chiar si DIP a inceput să mearga pe teren pentru cercetarea unor astfel de reclamații, cei responsabili de perpetuarea lor incercând să se sustragă de la responsabilitate.

O practică neunitară rămâne in discuție și perioada avută in analiză pentru acordarea majorări salariale de 50% pentru lucrări de exceptie si misiuni soeciale , chiar și legislatia aplicabilă , sens in care apreciem că Administrația Naționala a Penitenciarelor trebui să isi asume rolul activ de indrumare și coordonare, anagajații simțindu-se dezorientați.

La intâlnirile lunare avute cu conducerea ANP aducem in discutie probleme pe care le constatăm, dar important este ca direcțiile de specialitate din ANP să devină active,.să constate disfunctionalitațile si să propună solutiile.