Start procedură de mutare a agenților!

Publicat în FPP

Prin adresa nr. 39977/ 08.06.2021 Administrația Natională a Penitenciarelor declanșează procedura de mutare intre unități a polițiștilor de penitenciare- agenți- procedură ce incepe cu data de 10.06.2021 , conform calendarului aprobat prin decizia directorului general al ANP nr. 698/ 07.06.2021, astfel că unitătile trebuie să:

 • Organizeze sedinte ale consiliului de conducere in care să analizeze posturile vacante ce vor fi scoase la procedura de mutare- 10- 11.06.2021,
 • Publicarea posturilor-16.06.2021.

Pentru aceasta procedură ANP a impus un procent care se va avea in vedere la scoaterea posturilor:

 • Economic- 85%,
 • Medical- 85%,
 • Sdrp- 85% , cu exceptia penitenciarelor Aiud ( 80%), Jilava, Rahova, Craiova, Pelendava, CD Craiova, Tg Jiu cu câte 90% și Vaslui cu 5 posturi.

Se vor avea in vedere si cazurile speciale ale agentilor.

Calendarul desfăsurarii procedurii de mutare:

 • 10- 11.06.2021- stabilirea de către penitenciare a posturilor ce vor fi scoase la mutare,
 • 16.06.2021- centralizarea posturilor,
 • 17-24.06.2021- depunerea cererilor,
 • 25-28.06.2021- obtinerea avizului de principiu,
 • 29.06- 02.07.2021- introducerea cererilor in aplicatie,
 • 05-07.07.2021 – obtinerea avizului de la unitatea unde solicita mutarea,
 • 07-08.07.2021- introducerea in aplicatia a cererilor avizate,
 • 09- 15.07.2021- analiza si avizarea cererilor de catre ANP,
 • 16-21.07.2021- constituirea comisiilor,
 • 22.07.2021- afisarea bibliografiei si tematicii pentru interviu,
 • 23.07- 04.08.2021- sustinerea probelor,
 • 05.08.2021- departajarea, unde e cazul.