Sedință ANP- procedură de mutare agenți!

Publicat în FPP

In data de 14.07.2021 a avut loc sedinta
Consiliul de comandă din A.N.P.

Ordinea de zi:

  1. – Analiza și avizarea solicitărilor depuse de către polițiștii de penitenciare definitivi (agenți), din sistemul poliției penitenciare pentru sesiunea de mutare, la cerere, in alte unități ale sistemului poliției penitenciare.

Directorul General aduce la cunoștința membrilor din consiliu următoarea statistică în ceea ce privește cererile de mutare:

368 de persoane înscrise,
3866 de cereri depuse,
685 cereri cu ambele avize pozitive,
1744 cereri avize negative,
1381 cereri avize mixte,
56 cereri respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor,

  • Toate cererile vor primi avize favorabile, urmând a se face departajarea la punctaj;
  • Persoanele care au beneficiat de 3 mutări în ultimii 10 ani vor primi aviz negativ indiferent de avizele date de către unități;
  • Nu s-a avizat nicio solicitare pentru mutarea celor din operativ in secretariat;

    DG a solicitat situațiile expres in care o persoană a depus 3,4,5 cereri și a primit avize negative la toate, dorind să nu ii scoată din procedura de mutare.

S-a discutat fiecare situație in parte a cererilor depuse care au primit avize negative/mixte a celor care își schimbă sectorul de activitate:

SDRP – 5 situații.
S-au menținut avizele negative, una dintre cereri fiind discutata pentru detașare.

IT – 2 situații,
S-au menținut avizele negative.

SEAP – nu există nicio solicitare in acest sens.

MEDICAL – nu există nicio solicitare in acest sens.

PREVENIRE – nu există nicio solicitare in acest sens.

COOPERARE și PROGRAME – nu există nicio solicitare in acest sens.

RESURSE UMANE – nu există nicio solicitare in acest sens.

JURIDIC – nu există nicio solicitare in acest sens.

DIP – nu există nicio solicitare in acest sens.

SERVICIUL DE AUDIT INTERN –
nu există nicio solicitare in acest sens.

DIP – nu există nicio solicitare in acest sens.

PSIHOLOGIA PERSONALULUI – 2 situații
1-aviz negativ
1-aviz pozitiv

DIRECȚIA ECONOMICĂ – 13 situații

S-a menținut 12 avize negative, 1 cerere primind aviz pozitiv de către DG.

Este o nouă abordare a Anp-ului, dând șansa celor incluși în sesiunea de mutare să revină acasă sau după caz să își reîntregeasă familia primind aviz pozitiv toate cererile cu excepția celor mai sus menționate.

Ne bucură abordarea directorului general care mai indreaptă din abuzurile unor directori de penitenciare.