OUG pensionare!

Publicat în FPP

Proiectul de OUG care a trecut prin Comisia de Dialog Social , suferă câteva modificări impuse de Ministerul Muncii , modificari importante pentru legea pensiilor nr. 263/2010.
 
-Mentinerea avizelor pt incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite pana la 1 sept 2023,
-Majorarea cu 50% a punctajului lunar pt asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si continua sa lucreze in sistemul privat dupa varsta standard de pensionare,
-Posibilitatea cumulului pensiei cu salariul pentru pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale, dacă veniturile de natură salarială provin din sistemul privat.
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I.  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1.   La articolul 29, alineatele (11) şi (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
   
”(11) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se menţin până la data de 1 septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.
   (12) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 şi data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”
 
 
         2. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.58. – Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:
a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.”
3. Alineatul (3) al articolului 76 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 76 – (3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art.58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”
4. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
    
”Art. 99 – (1) Pentru asiguraţii care au realizat stagiul minim de cotizare şi care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 50%.”
 
5.  Art. 114 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
    b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, realizează venituri lunare, din sectorul bugetar plătite din bugetul general consolidat al statului,  aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;
 
6. Alineatul (1) al articolului 118 se completează cu o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
 
f) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale, dacă veniturile de natură salarială provin din sistemul privat.
 
 
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU