Sedința de dialog la Ministerul Justiției!

Publicat în FPP

In data de 05.08.2021, incepând cu orele 10, a avut loc sedinta comisiei mixte de dialog social, cu următoarea ordine de zi:

  1. Evaluarea stadiului implementării problemelor discutate în ședința anterioară. Se solicită ca în cadrul fiecărei ședințe a comisiei mixte de dialog social privind sistemul penitenciar să se realizeze evaluarea stadiului implementării problemelor discutate în cadrul ședinței anterioare, în vederea identificării unor soluții eficace pentru punerea în aplicare a acestor măsuri, cu termene concrete și personal responsabil.

Principalele aspecte rămase de soluționat:

–  Stadiul implementării sporului privind specialistul de clasă. Pașii înregistrați după publicarea OMJ în Monitorul Oficial (stadiul proiectului de rectificare bugetară și metodele prin care acest OMJ poate fi aplicat polițiștilor de penitenciare în anul 2021: există o propunere de modificare a OUG 226 pentru punerea în aplicare a OMJ 3878/C/2021? care este nevoia bugetară pentru aplicarea OMJ 3878/C/2021? Proiectul de buget acoperă suma necesară?). 

S-a aprobat OMJ- ul, a fost transmisă modificarea către Ministerul Finantelor, insa Guvernul, pe ordonanta simpla, nu poate da derogare pentru deblocare. Dacă se va intâmpla așa, MJ va initia o OUG. Este posibil ca si alte ministere să ceară modificări si atunci Guverul sa dea OUG.

Stadiul demersurilor privind aplicarea deciziei nr. 51/2019 a ÎCCJ. Până în prezent, în grupul de lucru din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) nu s-a ajuns la un numitor comun (între angajator și sindicate) în privința punerii în aplicare a Deciziei ÎCCJ nr. 51/2019. Se solicită intervenția directă și asumată a Ministerului Justiției (MJ) în ceea ce privește modul corect și legal de punere în aplicare a acestei Decizii.

– dg- in cadrul grupului de consultare am identificat 1300 de posturi care nu se pliaza pe filosofia ANP, pe culisare pe verticala cu 3 trepte. Se trece la faza 2 , o analiză pe functiile care rămân si pentru care se fac modele de fise ale postului. Pentru cele 1300 de functii se vor accelera avansările, de două ori pe an. Mai e nevoie de 2-3 intalniri ca să avem o abordare clară.

Sindicate- analiza ANP s-a facut pe nomenclatorul din 2007, insa functiile s-au schimbat in 2017, cu aparitia Legii 153/2017. Este o analiză gresită.

-DG- analizăm această noua perspectivă si cele trei trepte de echivalare se va face spre vârful coeficientilor.

– MJ – ofiterii din MJ primesc salariul pe coeficientul maxim. 

MJ -asteaptă puncte de vedere de la ANP si sindicate pentru a formula o opinie.

2. Demararea concursurilor care sunt de competența ministrului justiției (funcțiile de directori generali adjuncți, directori de direcții, directori de unitate). În prezent, peste 95% din funcțiile de directori sunt ocupate prin împuternicire. Se solicită un calendar estimativ.

  • 32 de functii de  directori de unitati ,in  4 centre de concurs, in 3 sesiuni de concurs si una distinctă  pentru Spitale Penitenciar. Marti se publica anuntul, data maxima a depunerii dosarelor 15.09.2021. 
  • Dga si directori directie- in prima parte a anului 2022.

3. Analiza activităților direcțiilor de specialitate din cadrul ANP (verificarea suprapunerilor de sarcini, roluri și implicarea pro-activă în sprijinirea activităților din penitenciare). Sunt direcții care în ultimii ani nu au avut un rol activ, în sensul că și-au anulat unele funcții cum ar fi: îndrumare, coordonare, menite să ofere suport penitenciarelor, și și-au  exagerat funcția de control. De asemenea , în ultima perioadă se observă o lipsă de comunicare între direcții, atunci când au sarcini comune, astfel că în loc să sprijine activitatea penitenciarelor, o îngreunează. Ex: când trebuie să rezolve o lucrare în comun, acestea solicită separat puncte de vedere de la unitățile penitenciare, dublând, cel puțin, volumul de muncă pentru angajații din penitenciare, stabilind și termene de răspuns foarte scurte. De asemenea, se poate constata o intruziune a unor direcții peste responsabilitățile ce stau în competența altei direcții. Ex: DSDRP, în urma unor controale exercitate în penitenciare, constată deficiențe pe pază, însă stabilește măsuri pentru angajații din DRS.

  • MJ-este o problemă de functionare si trebuie reglementată.
  • Dg- se va face un grup pentru reglementarea acestor probleme.

4. Propunere de acordare a 10 zile concediu de odihnă suplimentar .    

  • Mj -se are in analiză pentru modificarea OMJ ului.

5. Modificarea Statutului polițiștilor de penitenciare. Se solicită modificarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare în sensul eliminării blocajelor impuse de acest act normativ (Ex nr. 1. eliminarea condiției vechimii în sistem și în funcție de conducere pentru ocuparea funcțiilor de top management. Aceste condiții restrictive au diminuat semnificativ baza de selecție pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile penitenciare. Această măsură nu este sustenabilă, întrucât sistemul penitenciar, spre deosebire de celelalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională are un număr foarte mic de angajați (aproximativ 13.000, dintre care 3000 de ofițeri). Există instituția concursului care validează competențele unui polițist de penitenciare. Nu sunt necesare condiții limitative care fac aproape imposibilă ocuparea acestor posturi de o importanță deosebită pentru dezvoltarea sistemului penitenciar. Ex. nr. 2. Înlocuirea unor termeni care sunt interpretați de specialiștii ANP în sens strict (localitate) care fac în unele situații punctuale (Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Bistrița etc.) să fie imposibil de alocat un drept polițiștilor de penitenciare. Exemplul se regăsește mai detaliat la următorul punct. Este indicat ca DMRU din ANP să aibă în cadrul ședinței o statistică a funcțiilor de top management, middle management (pe domenii de activitate) și o eventuală bază de date cu ”rezerva de personal” pentru funcțiile de conducere. 

– MJ cere motivări scrise. Consideră că propunerea nu este oportună.

6. Chiria/rata în localitățile componente ale municipiilor. Există situații punctuale unde nu se poate acorda dreptul la compensația lunară a chiriei și plata ratei aferente creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, întrucât Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și unitățile penitenciare interpretează în sens strict termenul de ”localitate”, fără să țină seama de particularitatea unor municipii care sunt formate din localități componente, fără administrație proprie. (ex. Penitenciarul Bistrița se află în localitatea componentă Bistrița, în municipiul Bistrița format din 7 (șapte) localități componente. Polițiștii de penitenciare din această unitate penitenciară nu au dreptul să închirieze o locuință în localitățile componente ale municipiului Bistrița. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, localitate este sinonim cu municipiu. Solicităm ca Ministerul Justiției (MJ) să dea o interpretare generală a termenului ”localitate”, așa cum este prevăzut în Statutul polițiștilor de penitenciare și actele normative subsecvente, astfel încât acest drept să se aplice în situația semnalată de organizația noastră sindicală, deoarece, la elaborarea proiectului de lege, atât MJ, cât și ANP nu au luat în calcul particularitatea acestei situații. Este indicat ca DMRU din ANP să aibă în cadrul ședinței situația unităților penitenciare în care sunt probleme în acordarea dreptului la chirie/rată cauzate de modul de interpretare a actelor normative care prevăd acest drept.

  • MJ va da un punct de vedere până la următoarea sedință. 

7. Plata corectă a concediului de odihnă- așa cum s-a discutat in sedinta anterioară, daca până la 01.09.2021 nu se publica decizia ICCJ in MOR, acesta va fi plătit in mod corect, prin decizie administrativă.