1000 de suspiciuni!

Publicat în FPP

1000 de suspiciuni și o decizie arbitrară care vrea să inlăture așa-zisele abuzuri printr-un abuz patentat la nivel instituțional.

In data de 19.08.2021, incepând cu orele 9.00, a avut loc ședința dintre conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor si conducerile federațiilor reprezentative din sistemul penitenciar.


Subiecte discutate:

 1. Proiectul de decizie al directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind Instructiunile prin care sunt soluționate cererile de pensionare ale polițiștilor de penitenciare pe motiv apt limitat.
  Domnul director general a prezentat situatia celor cu apt limitat.
  196 – in anul 2020,
  264 -in anul 2021 , insa mai sunt altele in proceduri intermediare . Argumentele ANP pentru sustinerea unui astfel de demers:
  a . S-a creat o masinatiune foarte bine unsă care scoate pensionari pe bandă. b.Suntem singura institutie din sistemul de aparare in care se mai procedează așa.
  c. Art. 18 , alin.1 , lit b nu dă in mod direct dreptul la pensionare.
  d. ANP a analizat bine, din punct de vedere juridic, si nu se incalcă legea promovându-se această decizie. După două ore de dezbateri, doua federatii resping proiectul ca fiind ilegal, Federația Polițiștilor de Penitenciare argumentând și verbal ceea ce deja transmisese in scris, dar nici măcar nu ajunsese la directorul general pentru studiere, iar doua federatii au sustinut proiectul directorului general, din punct de vedere al legalității.
  Incă din debutul ședinței am observat că de fapt 1000, folosit ca tehnica pumnului in față, era de fapt 264, iar faptul că directorul general nici măcar nu ne-a citit cele 4 pagini de observații argumentate juridic și nu emotional, mi-au transmis că decizia era deja luată, restul erau doar amănunte pentru indeplinirea procedurii obligatorii de consultare. Refuzăm să credem că avem 1000 de colegi inconștienti care fac abuzuri ca să se pensioneze, până acum din cele 1000 de situații invocate ANP nu a reușit să dovedească măcar UNA, totul se reduce la suspiciuni, iar cea mai mare manipularea folosită este prin extragerea unui exemplu din context, care este imbrăcat intr-o mare argumentare ce are la bază doar suspiciuni insă recunoaștem că sunt și câțiva care au astfel de practici care ar trebui sancționate dur. După stabilirea legalității, s- a trecut la următoarea etapă, cea pe conținutul deciziei, dezbaterea fiind intre conducerea ANP și cele doua federatii care au validat legalitatea demersului directorului general.
  Având in vedere că nu a existat o poziției unitară a reprezentanților sindicali, fiind 2 federații care s-au opus și 2 care au susținut demersul directorului general, cât și determinarea directorului general, decizia va fi aprobată.
  In urma dezbaterii au fost introduse unele măsuri nesemnificative:
  a. Posibilitatea liderilor sindicali de a-si asista membrul de sindicat, la solicitarea celui in cauză, in cadrul comisiei care ii va evalua situația medicală,
  b. Semnarea unor documente de confidentialitate și datele cu caracter personal,
  c. Art. 7 din proiectul de decizie se modifică astfel ( peste 17 ani in sistem cu 2 clasări, sub 17 ani in sistem , minim 3 clasări).
  d. Cererile inregistrate si nesolutionate se vor solutiona in condițiile prezentei decizii.
  Se va da o ultimă formă deciziei , se va aproba si de luni se va aplica in sistemul penitenciar. Federația Polițiștilor de Penitenciare are soluții pentru situațiile in care membrii să-i sunt supuși abuzurilor din partea angajatorului.
 2. Repartizarea de principiu absolvenților de la Tg Ocna, decizia va fi luată in sedinta cc, sunt in total 208 absolventi). Directorul general a prezentat intr-un mod foarte argumentat modul in care ANP a analizat repartizarea si opinam că este corect.

Analiza a fost facuta pe dinamica: concursuri, mutări, urmată de repartizarea de la scoala de profil.

3. Aprobarea deciziilor de mutare pentru sectorul operativ. Mutarile din operativ pentru 6 penitenciare vor fi cu 01.10.2021(Giurgiu, Targsor, Rahova, P Alba , Margineni si Arad) pentru a nu perturba activitatile unitatilor mentionate, restul cu 23.08.2021, de principiu.

PS- privind gradul de apreciere:

 1. 2 din 3 nu insemnă aproape unanimitate, ci aproape egalitate!
 2. 264 nu este egal cu 1000!