Plata concediului de odihnă și altele!

Publicat în FPP

1. Plata corectă a salariului pe timpul concediului de odihnă.

De ani de zile sindicatele reclamă că drepturile salariale sunt afectate pe perioada concediului de odihnă și iată că instanta , ICCJ, ne dă dreptate si printr-o decizie dată in luna Decembrie 2020 abrogă art. 26 din OMJ 399 care aplica in mod restrictiv prevederile  OUG 64. 

Intre timp, in urma presiunilor sindicale, Ministrul Justitiei a cerut Procurorului General al României să inainteze un RIL având in vedere practica neunitara a instantelor care au judecat acest drept, fiind pronuntate peste 250 de hotarari favorabile sindicatelor si cateva imptriva.

In data de 02.09.2021 directorul general al ANP a convocat sedinta consiliului de conducere pentru a analiza oportunitatea indreptarii acestei situatii prin act administrativ pentru ca decizia ICCJ intarzie sa apara in M.O.R.

In urma dezbaterilor s-a convenit ca incepând cu data de 01.09.2021, angajatii sistemului penitenciar care intra in concediu de odihna vor primi salariul cu toate sporurile incluse ( exceptie fac cele care nu au caracter permanent si sunt determinate de conditia medicala a ppl, HIV/tbc etc, insa se vor acorda pentru sectiile speciale care detin aceste categorii in permanenta), ca media a ultimelor 3 luni inainte de intrarea in concediul de odihna, in raport de prevederile art. 150 din Codul Muncii .

Despre plata in aceleasi coordonate pentru situatiile de concediul medical, invoiri etc, va se va genera o discutie separata.

2. Intâlinirea lunară dintre conducerea ANP si cea a federatiilor reprezentative.

In partea a doua a intalnirii s-au discutat:

a. Accesul personalului cu telefonul mobil in sectorul administrativ. DG nu aprobă, nu există bază legala, se ia in calcul modificarea RSLD.

b. Aplicarea Deciziei 51/2019 a ICCJ -se va relua discutia in grupul de lucru, suntem rezervati pentru o solutie favorabila din partea ANP,

c. Testarea psihologica in vederea recrutarii de personal-situațiile prezentate de la Spitalul Penitenciar Jilava si Ploiesti au atras atentei conducerii ANP, se va lua o decizie in acest sens, trebuie să existe o măsură corectă raportat la nevoia sistemului penitenciar si potentialul societății românesti.

d. Imputernicirile- sunt unele semnale, ANP va interveni punctual atunci cand sunt sesizări cu privire la abuzurile directorilor in procedura de imputernicire.

e. Continuarea examenelor de directori in actuala conditie generata de schimbarea ministrului justitiei- nu există nicio informatie in acest sens, totul depinde de noua echipa de management de la MJ.

f. Corelatie intre Planul de masuri pentru situatie de alerta si procedura de acordare a convorbirilor on-line.