Avansări de Ziua Națională a României!

Publicat în FPP

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate au inceput demersurile pentru promovarea polițiștilor de penitenciare cu ocazie zilei de 1 Decembrie , Ziua Națională a României.

Conform Statutului Polițiștilor de Penitenciare, pentru această ocazie se pot folosi două forme de promovoare ( motivare) a personalului din sistemul penitenciar:

1. Avansarea in grad la Exceptional,

2. Avansarea polițiștilor de penitenciare intr-o funcție imediat superioară la aceeași pozitie din statul de organizare .

Unitățile au inceput pregătirile, fiind analizate persoanele care se incadrează pe condițiile privind avansarea in grad inainte de termen, fiind trimise propuneri cu numele persoanelor eligibile către  Administrația Națională a Penitenciarelor , pentru analiză și aprobare.

Din conduita ultimei ședinte, care a vizat avansarea la excepțional, s-a observat că persoanele care au beneficiat in carieră de 2-3 avansări la excepțional nu li s-au aprobat propunerile transmise de unități.

Pentru avansarea polițiștilor de penitenciare intr-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare, in unițile penitenciare au inceput procedurile, conform adresei ANP nr. 60770/24.03.2021 care conține și repere privind elementele pe care seful nemijlocit trebuie să le aibă in vedere la formularea propunerii.

Conform prevederilor OMJ nr. 228/C/2020, pentru a fi avansati intr-o funcție imediat superioară la aceeași pozitie din stat, polițiștii de penitenciare trebuie să indeplinească condtițiile prevăzute de art. 2, iar pentru avansarea la exceptional, polițiști având această posibilitate cu ocazia Zilei polițiștilor de penitenciare ( 29 Iunie) și Zilei Nationale a României ( 1 Decembrie) , aceștia trebuie să fie propuși de către șefii nemijlociti, urmare a unor activități /lucrări cu grad ridicat de specializare, sau complexe, ori care presupun un volum mare de muncă, insă grevat de indeplinire condițiilor prevăzute in art. 2, lit.c-f, din OMJ 228/C/2020.