Info privind evoluția salarială și nivelul pensiilor!

Publicat în FPP

Credem că mare majoritatea angajaților sunt curioși și in același timp neliniștiti in raport de deciziile guvernamentale privind salariile si pensiile in România.

Din ultimele informații oficiale furnizate de către Ministerul Muncii și Justitiei Sociale, in luna Octombrie 2021, rezultă :

SALARII

Pentru necesitatea unei politici de creștere a salariului minim garantat ijn plată , in MOR nr. 950/05.10.2021, pentru s-a publicat HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată, astfel , incepând cu 1 Ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe tară garantat in plată, prevăzut la art.164,alin.1 , din Legea 53/2003, Codul Muncii, se stabileste in bani, fără a include alte sporuri si alte adaosuri, la suma de 2550 lei lunar, față de 2300 lei lunar sau 2350 lei lunar pentru funcțiile pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cât prevede in prezent HG nr.4/2021, pentru un program de lucru normal.

Pentru aplicarea in totalitate a Legii salarizării in sectorul bugetar, aplicarea legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar din fonduri publice in integraliatea ei incepând cu 01 Ianuarie 2022pentru toți salariatii din sistemul bugetar, conform programului de guvernare 2020-2024 au fost demarate ample evaluari ale obiectivelor si criteriilor care stau la baza salarizarii in sistemul public , ca conditie esentiala a imbunatațirii cadrului legislativ . In acest sens guvernantii evalueaza criterii precum complexitatea muncii pentru a corela munca si nivelul de salarizare din sistemul public.

Sporuri

Pentru aplicarea tuturor reglementărilor de sporuri pentru conditii de muncă emise pe fiecare sector de activitate si raportarea acestora la salariul de baza aflat in plată guvernantii au plafonat aceste sporuri la luna Decembrie 2018, motivând că trebuie să fie prudenți in conducerea politicii fiscal-bugetare, analizând in detaliu riscurile sustenabilității fiscale pe termen mediu si lung, precum si predictibiliatea politicii fiscal-bugetare in scopul mentinerii stabilității macroeconomice și păstrării echilibrelor bugetare .

La elaborarea noului cadru normativ guvernanții intentioneaza să reaseze salariile de baza ca urmare a discrepantelor salariale existente in prezent , motivând că unele categorii de bugetari au fost favorizate in raport cu ceilalti bugetari.

In prezent este demarată consultarea ordonatorilor principali de credite , corespunzători familiilor ocupationale  si se continuă cu ceilalti actori implicati , respectiv sindicate si structuri asociative.

Sistemul de pensii

Conform informațiilor transmise de către Ministerul Muncii si Justitiei Sociale , din  data de 29.10.2021, in conformiate cu angajamentele asumate , sistemul de pensii va fi reformat , refăcut și pus pe baze solide, prin intermediul unui nou cadru legislativ care să corecteze inechitățile din sistemul de pensii si să asigure sustenabilitatea și predictibilitatea sistemului si care să respecte principiul contributivității in raport cu beneficiile drepturilor la pensie.

Prin elaborarea unei noi legi a sistemului public de pensii vor să incerce sa elimine inechitatile dintre beneficiarii sistemului , raportandu-se la cei care au desfăsurat activitatea in aceleasi conditii de muncă, cu nivel de salarizare similar, indiferent de anul pensionarii.

Principiul contributivitatii -cuantumul pensiei sa reflecte activitatea profesional si contributia la sistemul public de pensii, in raport de veniturile realizate, sens in care se va introduce o noua formula de calcul. Se va avea in vedere si reglementarea unui mecanism de indexar a pensiilor corelat cu realitatile economice ale tării.

In concluzie- promisiuni de modificari legislative, nicio angajare fermă de majorare in raport cu legea existentă!