Buget 2022!

Publicat în FPP

Domnului Florin Vasile Câțu

Prim-ministrul României

Stimate domnule prin-ministru ,

Prin prezenta, Federația Polițiștilor de Penitenciară, federație afiliată C.N.S. CartelAlfa, reprezentativă in sistemul penitenciar, vă solicită , in calitate de partener dedialog social, să aveți in vedere , la intocmirea bugetului pentru anul 2022, săasigurați sumele necesare pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, prinordonatorul principal de credite Ministerul Justiției pentru:

1. Aplicarea integrală a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizare personaluluiplătit din fonduri publice , de la 01 Ianuarie 2022, respectiv a prevederilorAnexei VI si VIIII, care privesc personalul și familia ocupatională Apărare ,Ordine Publică și Siguranță Națională,

2. Indexarea pensiilor militare de stat, cu rata inflației , așa cum aceasta a foststabilită de INS anual,

3. Decontarea serviciilor turistice/acordarea voucherelor de vacanță.

Polițiștii de penitenciare, chiar dacă nu sunt așa vizibili pe scena socială, au o importanță deosebită in mentinerea ordinii sociale și sunt supusi la indatoriri și riscuri deosebite, sens in care apreciem că Statul Român trebui să-și onoreze angajamentele față de acestia.