Despre normalitate!

Publicat în FPP

In această perioadă se află in desfăsurare concursul pentru incadrarea directorilor adjuncți siguranța deținerii și regim penitenciar iar un lucru nefiresc ne-a atras atentia.

FOARTE MULȚI candidați AU PICAT testarea psihologică, iar nefirescul rezultă din faptul că unii dintre aceștia se află pe funcție de ani de zile, prin imputerniciri succesive.

Am tot cerut și in curând o să cerem și intr-o formă oficială Ministerului Justiției, pentru că la ANP ne lovim de un scut ce se face in jurul privilegiaților, ca la imputernicirile pe functii de conducere să fie in mod obligatoriu instituită testarea psihologică.

Pentru transparență , obiectivitate și eficiența ar fi fost bine, ca și pentru această formă de ocupare a unui funcții de conducere să fie instituită o procedură simpla care să cuprindă:

  • Anunț cu posturile care urmează să fie ocupate prin imputernicire,
  • Dosar de candidat, care să cuprindă: cerere de exprimare a intenției, testare psihologică, cv, etc.

Din pacate ANP promovează un sistem clientelar, bazat pe recomandările de prietenie si interese de grup, astfel că unii se perindă pe funcții de conducere de cea mai inaltă importanța , fără să aibă minim competente, iar intr-un final sunt dovediți că nici psihic nu stau prea bine; și asta nu este o deductie făcută din comportamentul pe care zilnic il observăm , ci sunt dovediți chiar de o autoritate a ANP, Serviciul Psihologia Personalului.

Este anormal ce se intâmplă, de legal este legal, la limita legalității, insă este departe de a fi normal, moral și eficient pentru un sistem care are resursă dar care insă este sufocata de BURUIENILE sistemului.

Solicităm public ANP ca pentru toate situațiile in care cei care se află imputerniciți pe funcții de comanda și care au picat testarea psihologică să fie de urgență inlocuiți.

De asemenea, același tratament trebuie aplicat și celor care au picat examenul sau care, deși sunt imputerniciți pe funcție nu s-au inscris la concurs.

Este vremea să intrăm un NORMALITATE ca să nu ajungem să zboare porcul si prin sistemul penitenciar ca la MAI!