Onestitatea generează onestitate!

Publicat în FPP

In cadrul unei relații de parteneriat, așa cum tot timpul parțile invocă, ce-i drept in situații conjuncturale, onestitatea joacă un rol major, practic este temelia care construiește relații solide.

După aproape un an de figurații in ale dialogului și asumării, noua echipă de la Ministerul Justiției se ține de promisiune si intr-un timp scurt indreaptă inechitatea salarială creată in cadrul structurii de apărare, ordine publică și siguranță națională, așa că astăzi, conform angajamentului luat de către ministrul justiției Cătălin Predoiu, Guvernul României a aprobat OUG care face posibilă acordarea titlului Specialistul de clasă.

Pentru cei onești este un pas mare spre inainte, pentru cârcotași poate părea un nimic, insă, ca federație reprezentativă in sistemul penitenciar care a luat parte lunar la toate intâlnirile cu foștii ministrii și care lunar ne promiteau că o rezolvă , de ne era rușine să le mai comunicăm ceva membrilor de sindicat in urma intâlnirilor, este un obiectiv implinit și un pas spre normalitatea pe care ne-o dorim.

Ne-am săturat să tot luptăm perioade lungi de timp pentru drepturi ce ni se cuvin de drept, astfel că apreciem in mod corect pozitia si rapiditatea cu care noua echipă de la Ministerul Justiției a soluționat această cerință a noastră.

Bineințeles că mai avem multe de făcut până revenim la normalitatea pe care o vedem și pe care ne-o dorim , pretențiile noastre in găsirea unor soluții rapide, in niste condiții realiste, fiind indreptățite, având in vedere că echipa de interactiune este formată din doi specialiști in domeniu( ministru justitiei Cătălin Predoiu, care se află la al trei-lea mandat și consilierul ministrului, Tiberiu Ungureanu, fost director general al ANP) astfel că nu rămâne in sarcina noastră decât să găsim argumentele cele mai potrivite prin care să convingem că prioritătile noastre ar trebui să fie și prioritățile sistemului.

Inca de la inființare Federația Polițiștilor de Penitenciare și-a stabilit ca scop crearea și păstrarea unei relații corecte cu membrii săi , astfel că informațiile pe care le oferim au la bază doar convingerile personale, izvorâte din bună credință , lăsând jocurile de culise celor consacrati , piața fiind plină.

Incă de la instalarea noii echipe de la MJ am fost in contact permanent, ni s-au comunicat etapele și orizontul de timp, fapt ce am apreciat ca rezonabil, având in vederea turburentele politice și instituirea recenta a Guvernului.

In timp am exersat fel de fel de metode pentru rezolvarea de situatii și calea cea mai eficientă a fost calea dialogului onest.

Relația onestă pe care o avem cu membrii noștri de sindicat ne obligă să ii informăm că :

  1. Obtinerea titlului de specialist de clasă e un pas inainte și este de apreciat, având in vedere că doi miniștrii care au girat functia la MJ ne-au plimbat un an de zile fără să iși asume această decizie,
  2. Aplicarea legii salarizarii , in integralitatea ei , este o problemă care nu ține de un singur minister , ci tine de politica Guvernului, dar mai ales de asumarea politica a tuturor partidelor care se află la guvernare, iar solutia de a actiona ca sindicate, fractionat, nu este cea mai potrivită și Confederațiile Sindicale, structura cea mai inaltă a sindicalismului ( pentru că ierarhia este următoarea: sindicate- federații- confederații) ar trebui să se implice si să poarte negocieri cu toți factorii politici, sens in care vom solicita CNS Cartel Alfa, confederatie la care suntem afiliati, să demareze consultările și negocierile. Doar UNITI si cu o viziune clară putem obtine ce ne dorim, in rest, fumigene.

Conform celor convenite cu reprezentanții Ministerului Justiției, in perioada imediat următoare vom avea intâlniri și consultări pentru stabilirea priorităților pentru sistemul penitenciar, având stabilit in mod cert un canal eficient de comunicare.

In afară de aplicarea legii salarizării, care este o revendicare generală a tuturor bugetarilor si nu doar a polițiștilor de penitenciare, avem ca prioritate:

  1. Semnarea Acordului Colectiv, pentru că expiră in câteva zile,
  2. Aplicarea deciziei 51/ 2019, pentru că și asta trenează de foarte mult timp,
  3. Imbunătățirea condițiilor de muncă,
  4. Stabilizarea echipelor manageriale, prin deblocarea concursului de directori, care să iși asume actul managerial și diminuarea imputerniciților.

Privind retrospectiv și comparând, nu imi vine in minte decât acest text:

„ Faptele mereu demonstrează de ce vorbele nu inseamnă nimic.”