Demersuri pentru revendicarea și garantarea drepturilor !

Publicat în FPP

Aplicarea Legii 153/2017

Federația Polițiștilor de Penitenciare este conectată permanent și folosește toate căile legale pentru revendicarea și apărarea membrilor de sindicat. Cea mai mare reușită a anului 2021, care a fost continuată și in anul 2022, este crearea unei alianțe sindicale cu celelalte federații reprezentative din sectorul de apărare , ordine publică și siguranță națională, iar puterea acestei aliante a fost probată in doua acțiuni sindicale, prima in 23.12.2021, când a fost organizată o actiune comună la Palatul Parlamentului, iar a doua, in data de 02.02.2022 la Marsul organizat de la Guvernul României-MAI si Parlamentul României, actiune ce a reverberat și a generat unele inițiative.

Imediat, a doua zi, după mars, ministrul de interne a propus Parlamenului o modificare legislativă care face posibilă acordarea unei transe din datoria pe care Statul o are fată de instituțiile din structura de apărare, ordine publică și siguranță națională, insă initiativa este un pic distorsionată, sens in care aliații nostri sindicali, FSNPP , din Poliție, au intervenit cu o propunere ce v-a fi sustinută si de către Cartel Alfa, unde si noi si FSNPP suntem afiliati, in Plenul Consiliului Economic si Social.

La data de 15.02.2022 se va desfășura ședinta Consiliului Economic și Social.

„Vă aducem la cunoștință că, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 20 alin. (1), coroborat cu cele ale art. 39 lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare, și ale Hotărârii Plenului nr. 25/4.03.2021, se convoacă MARȚI, 15.02.2022, la ora 12.00, ședința Plenului Consiliului Economic și Social, care se va desfășura pe platforma Cisco Webex, cu următorul proiect de ordine de zi:

2.10Propunere legislativă pentru completarea art.38 Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b27/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare)  Inițiatori: Georgescu Nicolae – deputat PSD; Neaţă Eugen – deputat PSD.

Chiar dacă nu și-a asumat o poziție publică referitor la acest subiect, conform ințelegerii dintre federațiile reprezentative și reprezentanții Ministerului Justiției, ministrul Justiției , dl. Cătălin Predoiu, va susține acest demers pentru că promisiunea acestuia a fost fermă:

„Vă asigur că, in funcție de reacția celorlalți ministri, din ministerele din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională , nu o să vă las in urmă!”

Cred că acum este momentul in care faptele au o mai mare valoare decât vorbele.

Proiect de O.M.J privind plata unui spor de 75% pentru părinți, in situațiile in care școlile funcționează on-line.

Aici lucrurile ne sunt incă neclare și pproiectul de ordin trebuia aprobat din Decembrie 2021, A.N.P. comunicând sindicatelor că proiectul a fost trimis de acum 2 luni ministrului justitiei, care trebuia să-l semneze, insă pentru lămurirea situației ne-am adresat in scris MJ , asteptând un răspuns asumat.

Deja a trecut un timp considerabil de la nașterea dreptului și este normal ca acest proiect să fie semnat cât mai curând.

Stadiul desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori de penitenciare.

Pentru că sunt suspiciuni rezonabile că acest concurs a fost viciat de către Serviciul Psihologia Personalului ne-am adresat A.N.P., cerând să ne explice dacă indiciile sunt rezonabile și dacă există posibilitatea ca doar unii candidați să ajungă la comisia de la Ministerul Justitiei unde se sustine examenul propriu zis.

De asemenea, am cerut să ni se comunice rezultatul cercetării si până atunci concursul să fie suspendat pentru că decizia de a continua fără să se lămurească unele aspecte esentiale va umbri in mod grav reusit unor candidatide bună credință , dat si imaginea A.N.P. și M.J.

A.N.P. ne-a comunicat niste date, insă a refuzat să isi asume o pozitie clară, adâncind suspiciunile că acest concurs este organizat in mod corect, sens in care am revenit către A.N.P, urmând să ne adresăm și ministrului justiției.