O.M.J. privind condițiile deosebite și vătămătoare!

Publicat în FPP

In MOR , partea I, nr. 271/21.03.2022 a fost publicat OMJ privind stabilirea categoriilor de politisti de penitenciare care iși desfășoară efectiv activitatea in locurile de muncă cu condiții deosebite, vătămătoare, grele , sau periculoase, precum și durata concediului suplimentar de care beneficiază in fiecare an calendaristic.

Polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare care iși desfășoară activitatea in locurile de muncă cu condiții deosebite- vătămătoare, grele sau periculoase, stabilite pe baza determinărilor pentru evaluările de risc profesional prevazute de cadrul legal aplicabil, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar de 7 zile calendaristice.