Ședința la ANP!

Publicat în FPP

In data de 20.05.2022, incepând cu ora 09.45 , a avut loc ședința Consiliului de Conducere din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Ordinea de zi :
I. Analiza modului de implementare a prevederilor instrucțiuni nr. 1, a ministrului justiţiei din data de 16.05.2022 – Stabilirea unor masuri pentru evitarea suprapunerilor de competențe.
Director general-pe lângă legislația sistemului penitenciar publicată în MO având caracter intern(decizii de DG, rapoarte de control…), punerea în aplicare a instrucțiuni nr. 1/2022 a ministrului justiţiei se va realiza prin valorificarea documentelor de planificare și monitorizare venite din partea tuturor sectoarelor de activitate.
Cateva exemple :
DSDRP /SSSD

 1. analiza nevoilor de dotare a unitătilor și personalului,
 2. analiza dinamicii și planificarea eficienta a personalului pe posturi și misiuni,
 3. analiza privind sistemul unic de evaluare a standardelor de siguranță,
 4. analiza privind ultrajele
  DSDRP /SSAR
 5. analiza capacității de cazare,
 6. centralizarea datelor privind recompensele deținuților cât și sancționarea acestora,
 7. analizarea situațiilor privind cercetarea, investigarea polițiștilor de penitenciare acuzați de fapte cu privire la relele tratamente,
 8. situația permisiunile de ieșire din penitenciar,
  EVIDENTA și Org. Muncii
 9. analiza privind situația dispozițiilor de transfer neexecutate,
 10. situația privind deținuții pentru care a fost dispusa întreruperea pedepsei
  DRS,
 11. analiza privind indicatorii de școlarizare, formare profesionala, programe educationale, programe de asistenta socială.
  MEDICAL
 12. analiza privind mortalitatea în sistemul penitenciar (spitale și unități penitenciare),
 13. analiza privind activitățile de dezinfecție cât și deratizare,
 14. monitorizarea punerii în aplicare a standardelor (infrastructura, dotare personal) aferente secțiilor spitalicești, infirmeriilor și cabinete medicale din unități.
  DEA
 15. situația trimestriala privind lucrări întreținere și reparații curente,
 16. situația lunara a plăților,
 17. situația lunară privind monitorizarea lucrărilor de investiții altele decât cele prinse în memorandum.
  Director general – prezentare generală
 • în funcție de datele și informațiile necesare a fi livrate directorului general pentru monitorizarea indicatorilor ce decurg din instrucțiunea nr. 1, structurile își pot adapta documentația de monitorizare și analiză,
 • pentru tinerea sub control a fenomenului birocratic introducerea se noi instrumente se face numai cu aprobarea directorului general la propunerea responsabililor de structuri,
 • sistemul de control managerial privind obiectivele ANP va fi adaptat în funcție de prevederile instrucțiuni nr. 1/2022.

II. Acordul colectiv privind raporturile de serviciu – stadiu.
Reprentantul sectorului juridic informează că Acordul Colectiv a fost valabil pana la data de 07.01.202 si ca ANP a inițiat demersuri pentru consultarea organizațiilor sindicale în 17.11.2021.Totodata există premisele prelungirii acordului însă este necesară o analiză de principiu.
DG-propunerile organizațiilor sindicale nu ridică disensiuni, aspectele punctuale putând fi ușor conciliate în structura desemnată prin OMJ.
Directorul general susține punctele de vedere ale organizaţiilor sindicale considerând ca prevederea invocată este suficient de clară, iar la nivelul ANP și unităților subordonate Acordul Colectiv va fi considerat VALABIL până la expirarea celor 90 de zile.
Dacă din motive obiective Acordul Colectiv nu va fi prelungit, prevederile acestui document vor rămâne valabile până la semnarea noului acord.
Domnul director general aduce în discuție necesitatea acordului privind transparență decizională, aspect pe care îl propune sa fie tratat concomitent cu Acordul Colectiv.
Organizaţiile sindicale susțin o întâlnire prealabilă (sindicate /ANP) în proximitatea grupului desemnat prin OMJ 140 /2022 pentru armonizarea unor puncte de vedere înainte de întâlnirea de la minister, directorul general fiind de acord.

Organizațiile sindicale aduc în atenție încălcări ale transparentei decizionale, indicând faptul că au existat neclarități atât în adresa privind majorarea de 75% pentru părinți în cazul efectuării cursurilor școlare în sistem on line, cât și în adresa privind modul de calcul a sporurilor pentru perioada de concediu de odihnă.
ANP se apară și ne informează că acea adresa privind modul de calcul nu are efect pe stat, adresa fiind doar un instrument care se vrea a fi în sprijinul angajaților.
În altă ordine de idei , director general acceptă și iși însușește critica legată de netransmiterea celor două adrese, adresand rugămintea
reprezentanților de structuri de a acorda mai multă atenție procesului de consultare, transparență în relația cu federatiile sindicale, urmând ca structurile responsabile să aducă lămuriri necesare pentru a nu mai exista neclarități.
La nivelul sectorului DPCT există o solicitare de schimbare din funcție, în cadrul aceluiași sector avizul fiind unul pozitiv.

ANP ne informează că mutarea în noul sediu este una iminentă, se va realiza pe sectoare, contractul de climatizare fiind semnat.